Voorwaarden.

Dit zijn alle voorwaarden die van toepassing zijn op onze producten en service. Je kan je ze downloaden en opslaan voor je eigen administratie. Maar dit hoeft natuurlijk niet.

Onduidelijk welke voorwaarden voor jou gelden? Log in op “Mijn Gewoon” en bekijk je contract.

Stroom & Gas particulier.

Algemene voorwaarden levering kleinverbruikers (2017).

Algemene voorwaarden aansluiting & transport kleinverbruikers (2013).

Contract- en productvoorwaarden particulier.

Kwaliteitscriteria kleinverbruikers.

Aansluit- en transportovereenkomst.

Gedragscodes.

Wij gedragen ons graag goed. Dan weten we zeker dat we jou de kwaliteit kunnen geven die je verwacht van een energieleverancier. In de onderstaande gedragscodes is dit vastgelegd (afgestemd met de brancheorganisatie Energie-Nederland).

Gedragscode Consument en Energieleverancier.

Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012.

Verklaring Naleving Gedragscode voor Leveranciers.

Overig.

Modelformulier voor ontbinding/herroeping.

Incassokosten.